Provtryckning, tvättning och läcksökning

Tvättning av AC slang/rörledningar för en europeisk tillverkare av premiumbilar

Vi har utvecklat ett mycket flexibelt system för rörledningar med 2 eller 3 anslutningar. Maskinen har 3 staplar med vardera 6 anslutningar.

Varje stapel är enkelt justerbar i alla riktningar - även höjdled, och kan roteras. Stapelns 6 anslutningar kan sedan roteras i 2 led så de flesta rörgeometrier kan enkelt anslutas. Snabb omställning och relativt billiga/enkla verktyg.

Maskinen tvättar i olika riktningar och blåser sedan torrt i olika riktningar. Varje steg konfigureras enkelt med ett par tryckningar på skärmen och programmet sparas lämpligen som artikelns namn.

Högt flöde med varm vattenbaserad tvättvätska, 3 stora industrifilter samt ett system designat så att tryckfallet alltid finns där det ska vara –i slangledningen och inte i maskinen.

Kontakta oss gärna för mer information

Se en video av maskinen här   (ladda ner)

Provtryckning och tvätt av bromsslangar

Maskin för tvättning, provtryckning, läcksökning, märkning och torrblåsning av bromsslangar. Maskinen har 10+10 individuella stationer. Effektiv cykeltid 6 sekunder. Snabb omställning mellan olika typer av slangar. Verktyg med bajonettfattning. Fastspänningskraft ställbar från recept.

Felaktiga slangar hålls fast och stämplas ej. Funktioner för produktionsstatistik.

Provtryckning och tvättning av rörledningar till styrservo

Maskin med horisontellt upplägg ger bästa ergonomi. Individuellt test av varje slang. Maskinens cykel:

  • Tvättning av rör i båda flödesriktningarna
  • Högtryckspulsning av ledningarna
  • Flödesmätning i båda riktningarna
  • Tryckprov upp till 300 bar
  • Läcktestcykel med automatisk inlärning och minimering av läckagegräns
  • Torrblåsning i båda riktningarna
  • Se en video av maskinen här  (ladda ner)

Tvätt för oljetrycksrör/slang

Maskinen tvättar och torrblåser oljetrycksrör. Cykel med valfritt antal riktningsväxlingar. Hög filtreringsgrad med flera filter.

Provtryckning av bränslerör (diesel)

Maskin för tvättning, provtryckning, läcksökning, märkning och torrblåsning av dieselrör. Maskinen provtrycker upp till 500 Bar och har en speciell högtrycks tvättcykel för högsta renhet.